برکت در قرآن
40 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » پاییز 1386 - شماره 25 (20 صفحه - از 121 تا 140)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از واژه‌های متداول در متون دینی و عرف مردم، واژة «برکت» است. این واژه با مشتقاتش در آیات قرآن و روایات، کاربرد فراوانی دارد. در قرآن بیش از سی بار آمده است. طرح این موضوع از آن جهت قابل اهمیت است که با بررسی آیات و روایات مربوط، با مفاهیم و موارد استعمال این واژه آشنا می‌شویم و با ذکر دیدگاههای مفسّران و برداشتهای گوناگون از آیات و روایات، مراد از برکت و مادی یا معنوی بودن آن را درمی‌یابیم. واژگان کلیدی: برکت، تبارک، مبارک.