پویای اندیشه و جهاد علمی
41 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی نظر تولید علم 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی