رفتار حرکتی: ویژگی های جوهری حرکت های نشانه گیری دست انسان: شواهدی مبنی بر برنامه ریزی در فضای دکارت
40 بازدید
محل نشر: علوم حرکتی و ورزش » پاییز و زمستان 1386 - شماره 12 (20 صفحه - از 35 تا 54)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی